Прецизен подбор

Детегледачките преминават през щателно интервю с психолог, попълват психологически тестове, оценяваме ги в реални ситуации с деца, наблюдаваме поведението им, подлагаме на проверка техните професионални и лични качества, уменията и т.н.

Изрядни документи

Задължително изискваме от детегледачките пакет с изрядни документи – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, документ от психодиспансер, курс за оказване на първа помощ (от БЧК или друга сертифицирана институция).

Периодични обучения

Провеждайки регулярни обучения за детегледачките, даваме възможност на тях да надграждат знанията, качествата, уменията и способностите, които притежават и да развиват нови такива. Обученията ни се провеждат от специалисти в сферата на психологията, детското развитие, педагогиката и др.

Проследяване във времето

Проследяваме работата на детегледачките във времето. Много държим на обратната връзка, която Вие родителите ни давате. Провеждаме разговори с детегледачките даваме им обективна обратна връзка и препоръки (ако е необходимо). Уверяваме се, че на тях може да се разчита.

Процес

Провеждаме консултация с Вас и изготвяме профил на Бъдещата Ви детегледачка.

Предоставяме Ви най-подходящите кандидати и Ви помагаме да изберете детегледачка, която да отговаря на Вашите желания и нужди.


почасово и целодневно

непушач

млада или възрастна

комуникативна

активен шофьор

гъвкава

Най-важното
Уверяваме се, че наистина обичат децата
и имат специално отношение към тях.