В подобни ситуации Ви съветваме да се консултирате с логопед.

Специалистът изследва детето и определя типа нарушение (ако има такова), изготвя цялостна програма за работа с него и провежда необходимите терапевтични сесии.

Изготвената програма се прилага както от страна на логопеда, така и от Ваша страна у дома.

Разчитайте на нашите логопеди
по теми свързани с

Артикулационни нарушения

Всякакви затруднения в изговарянето на определени звукове (р, с, ш, ч, ц и др.), пропускане (р, ч, щ) и замяна на звукове (с-ш, л-р, с-з, в-ф и др.). Например риба-либа, роза-йоза, кораб-коаб и др.

Комуникативни нарушения

Нарушения на плавността на речта: заекване, запъване. Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения – късно проговаряне, неправилна структурирана реч и трудно възприемане речта на околните.

Езикови нарушения

Затруднение в употребата, формата и съдържанието на думите в изречение. Например в граматическата употреба на думите (мн.ч, ед.ч, предлози, съществителни и глаголи). Използване на по-малък набор от думи в сравнение с неговите връстници.

Oбучителни трудности

Дислексия – нарушение в способността на учене. Дисграфия – трудно научаване на буквите, обръщане на буквите, трудности в писането, необичаен захват на писалката, неспособност за спазване на редове. Дискалкулия – трудности в математическите умения.

Нашите логопеди са на Ваше разположение!
Нека те помогнат на Вашето дете да общува по-пълноценно със света и другите.