Нормално е като родители да се вълнувате от такива въпроси.

За да получите надеждни отговори и да сте сигурни, че и в тази сфера давате най-доброто на детето си, ние Ви осигуряваме психолог, специалист по детско развитие.

С него имате възможността да се консултирате и да обсъдите въпросите, които Ви притесняват и интересуват.

Той Ви дава професионално и обективно мнение, конкретни насоки и съвети за справяне с отделните ситуации.

Aко е необходимо, препоръчва Ви допълнително изследване с психологически методи и/или провежда цикъл от консултации с детето или с Вас.

Разчитайте на нашите психолози
по теми свързани с

Когнитивна сферa

Когнитивните процеси – памет, внимание, език и реч, мислене; таланти, заложби в сферата на спорта, изкуствата, интелектуалните занимания и т.н. Получете отговори на въпроси като: Не забравя ли твърде много? Има ли дефицит на внимание и/или хиперактивност. Не трябва ли да говори по-добре? Защо не се справя в училище? и на много други въпроси.

Социална и емоционална сфера

Контакти с възрастни, контакти с деца, емоционални реакции и настроения, качество на емоционалния контакт родител-дете. Получете отговори на въпроси като: Защо не се вписва в група? Не е ли прекалено емоционален? Успявате ли да сте истински близки с него? Отговаряте ли на потребностите му? Проявявате ли достатъчно емпатия? и на много други въпроси.

Поведенческа сфера

Агресивно поведение, пасивно поведение, рискови поведения търсене на силни усещания; злоупотреба с психоактивни вещества, рисково сексуално поведение при юношите и т.н. Получете отговори на въпроси като: Защо не се защитава, когато другите го нападат? Защо се държи неприлично на обществени места? и на много други въпроси.

Възпитание

Подходите, които съществуват (класически, Монтесори, Валдорф), родителските стилове на възпитание (авторитетен, демократичен, авторитарен), на решаване на проблеми, на приемане и отхвърляне и т.н. Получете отговори на въпроси като: При какви ситуации са ефективни различните подходи? Кой подход е най-подходящият за Вашето дете? и на много други въпроси.

Нашитe психолози са на Ваше разположение!
Нека те Ви помогнат да отглеждате щастливи и справящи се деца!